Hindame üle kõige konfidentsiaalsust, aga need kliendid on erandkorras andnud nõusoleku tagasisidet avaldada.

Paul Keres

Partner

Mariko Rukholm

juhatuse liige
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on meie koostööpartner õigusteenuse osutamisel alates 2012.a. Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN pakub meile õigusnõustamist keerulisemates õigusküsimustes ja esindab meie huve kohtus.

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN poolt osutatud teenus on seni olnud alati asjatundlik, tulemuslik ning vastanud meie ootustele. Kuigi büroo hinnatase tunnihindade arvestuses on turu keskmisest mõnevõrra kõrgem, kujuneb teenuse lõpphind rahuldavaks, kuna võrreldes peamiste konkurentidega näib nende ajakulu olevat väiksem. Samuti õigustab hinnataset teenuse kõrge kvaliteet.

Nendel asjaoludel julgeme soovitada Advokaadibürood GLIKMAN ALVIN.

Allan Ilves

juhatuse liige

GLIKMAN ALVIN on nõustanud meid erinevates valdkondades alates aastast 2014. Nad reageerivad ja tegutsevad kiirelt.

Priit Raudsepp tunneb hästi meie valdkonda ning suudab mõelda meie äri-keskselt.

Rasmus Tipp

Loomearengu Juht

GLIKMAN ALVIN'i teenuste tase on suurepärane. Nad on proaktiivsed. Nad on kiired nii esmase tagasiside andmisel kui ka lahenduse väljapakkumisel. Nad oskavad omal initsiatiivl tähelepanu juhtida ka asjaoludele, mis jäävad ülesande püstitusest väljapoole.

Koostöö Priit Raudsepaga on olnud väga väärtuslik. Tal on suurepärane võime näha suuremat pilti, mis on aidanud meid äriotsuste tegemisel. Ta on aidanud liikuda meil õiguskuulekalt õiges suunas.

Teet Saarepera

juhatuse liige
Oleme pikemat aega tellinud advokaadibüroolt GLIKMAN ALVIN erinevaid õigusharusid puudutavaid õigusteenuseid. GLIKMAN ALVIN advokaadid on tõelised professionaalid, kes on tugevad tegijad nii õigusteoorias, kui ka praktikas.

GLIKMAN ALVIN on alati teinud kõik mis võimalik, et klient tunneks end mugavalt ja turvaliselt. Samuti, et kliendi õigused saaksid maksimaalses ulatuses kaitstud. GLIKMAN ALVIN advokaadibüroo teenused on  professionaalsed ja kiired. Sooviksin eriti rõhutada selle büroo advokaatide sõbralikkust ja koostöövalmidust klientidega.

Kaido Fridolin & Tiit Kuuli

juhatuse liige              nõukogu esimees

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on osutanud meile mitmete äriühingute kaudu erinevatesse õigusvaldkondadesse kuuluvaid teenuseid alates aastast 1997. 

Tegemist on ühe Eesti vanima, kogenuima ja usaldusväärseima advokaadibürooga, mille õigusabi kvaliteet on alati olnud kõrgel tasemel. GLIKMAN ALVIN'i teenuseid iseloomustavad kõrge professionaalsus, põhjalikkus, kiirus, sõbralikkus ja advokaatide lihtne kättesaadavus. 

Denis Belov

Juhatuse esimees

Oleme  pikemat aega  olnud GLIKMAN ALVIN'i kliendiks. GLIKMAN ALVIN advokaadid on väga kompetentsed kõigis õigusvaldkondades.  
Märgin eraldi ära vandeadvokaatide Leon Glikmani, Ain Alvini ja Paul Kerese ülikõrget õiguslikku kvalifikatsiooni ja motiveeritust lahendada klientidele olulisi probleeme kiiresti ja efektiivselt.

GLIKMAN ALVIN on kujunenud oma pikaajalise  positiivse tegevuse kaudu klientide silmis usaldusväärsuse sümboliks.

Ülo Hage

nõukogu liige

Olen olnud isiklikult ja mitmete äriühingute kaudu advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN klient alates  aastast 1994.  GLIKMAN ALVIN on kõrgelt respekteeritud, usaldusväärne  ja väärika  ajalooga  advokaadibüroo. GLIKMAN ALVIN on osutanud professionaalset õigusabi kogu oma pika tegevusaja vältel ja mul pole kordagi olnud põhjust selles pettuda. See on advokaadibüroo, mis on alati tõstnud kliendi huvid esiplaanile ja mille advokaadid on olnud võimelised saavutama tõhusaid praktilisi lahendusi.  

Vaatamata advokaadibüroo konservatiivsusele ja enesele seatud kõrgetele kvaliteedinõuetele on advokaatide poolne teeninduslaad vahetu ja sõbralik. Vandeadvokaat Leon Gllikmani teenuseid olen kasutanud alates aastast 1984, mil ta alles omakarjääriga alustas. Tegemist on ülimalt erudeeritud ja erakordselt sügavate õigusalaste teadmistega vandeadvokaadiga, kes on oma kõrge tunnustuse alusalt väljateeninud.

Jaanus Otsa

Suurettevõtja

Olen isiklikult ja mitmete äriühingute kaudu  Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN rahulolev klient  alates 1995.a . Hindan selle advokaadibüroo  väärikat ajalugu, usaldusväärsust,  multifunktsionaalsust, kompetentsust ja võimet lahendada kiiresti keerukaid õiguslikke probleeme. Tahaksin eraldi äramärkida vandeadvokaat  Leon Glikman´i  erakordset juriidilist eruditsiooni , efektiivsust  ja võimet leida komplitseeritud õigusküsimustes lihtsaid ja ebastandardseid lahendusi.

Andres Trink

juhatuse esimees

GLIKMAN ALVIN advokaadid on osutanud meie kontserni ettevõtetele  õigusabi erinevates valdkondades alates 2002.a. Tahaksin eriti esile tõsta koostööd vandeadvokaat Leon Glikman´iga ja tema professionaalsust, põhjalikkust ning kättesaadavust.

MARGUS KÄHRI, HANNES HAAMER 

 MM Grupp OÜ Juriidiline osakond

„ Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on osutanud meile ja meiega seotud äriühingutele erinevat liiki õigusabi alates aastast 1996.  Tegemist on ülimalt usaldusväärse ja väärika ajalooga advokaadibürooga. GLIKMAN ALVIN´i advokaadid on erakordselt professionaalsed ja samas sõbralikud ning hõlpsasti kättesaadavad. GLIKMAN ALVIN'i advokaatide kompetents ei jää toppama õigusteoreetilisele tasemele, vaid nad on ka praktikas võimelised oma teadmisi kiiresti ja tõhusalt kliendi huvides rakendama. Me pole mitmekümne aasta jooksul kokkupuutunud ühegi õigusliku probleemiga, mis oleks GLIKMAN ALVIN´i advokaatidele üle jõu käinud“Liitu uudiskirjaga