Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja

Glikman Alvin LEVIN OÜ (registrikood 12947348) (edaspidi büroo) soovib enda klientidele ning teistele isikutele, kes on huvitatud e-posti teel teavituste saamisest, edastada õigusalaseid uudiseid ja teavitusi, kutseid üritustele ning muud asjakohast informatsiooni (edaspidi infokirjad). Seejuures on meie jaoks oluline infokirjade edastamisel tagada isikuandmete vajalik kaitse, mille saavutamiseks järgib büroo käesolevaid privaatsustingimusi.

Palun leidke aega, et privaatsustingimusi lugeda ning kontakteeruge bürooga, kui teil on seoses privaatsustingimustega küsimusi või ettepanekuid.

Isikuandmed, mida me töötleme

Büroo poolt edastatava infokirjaga on võimalik liituda veebilehel www.glikmanalvin.ee, sisestades vastaval veebilehel oma kontaktinformatsiooni (nimi, e-post, ettevõte). Lisaks kogub büroo Teie ärialaseid kontaktandmeid, mis on büroole teatavaks saanud büroo töötajatega vahetatud visiitkaartide vahendusel või muu ärialase kontakti tulemusena. Kui büroo saadab Teile e-kirja, võib büroo koguda statistilisi andmeid postitusele reageerimise kohta, näiteks kas avate meili, millistele linkidele vajutate, milliseid seadmeid selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. Selliseid andmeid kogub büroo turunduse efektiivsuse tõstmise eesmärgil tagamaks, et Teieni jõuaks üksnes selline info, mis Teie jaoks vajalik.

Büroo saadab infokirju vaid e-posti teel ning proovib adresseerida kirjad vaid neile, kellele need võiksid kõige rohkem huvi pakkuda. Teie isikuandmetele võivad ligi pääseda büroo juristid ja töötajad, kes vastutavad büroo turunduse eest, samuti kolmandatest isikutest teenusepakkujad, keda büroo kasutab enda turunduskommunikatsiooni haldamiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui tellite meie infokirja büroo kodulehekülje kaudu, siis kasutab büroo Teie andmeid Teie nõusoleku alusel. Juhtudel, kui Te olete vabatahtlikult vahetanud oma ärialaseid kontaktandmeid büroo töötajatega, saadab büroo Teile infokirju selle tõttu, et bürool on õigustatud huvi säilitada Teiega või ettevõttega, keda esindate, ärialaseid suhteid. Büroo jälgib kommunikatsiooni statistilist efektiivsust eesmärgiga tõhustada büroo kommunikatsiooni.

Andmesubjekti õigused

Büroo säilitab Teie andmeid seni, kuni büroo infokirjade tellimine lõpetatakse. Büroo nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.


Ettepanekute tegemiseks, aga ka oma isikuandmete töötlemise lõpetamise, isikuandmete parandamise, samuti isikuandmetele juurdepääsu saamise eesmärgil palume võtta ühendust e-posti aadressil info@glikmanalvin.ee 

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Liitu uudiskirjaga