Sõit libedal jääl – õiguslik vaade renditõukeratastele

Uudis Tagasi

Renditõukeratta teenused on vallutamas kogu maailma ning tihtipeale vallandamas inimestes ka eri emotsioone. Näiteks Prantsusmaal Marseilles viskavad noored populaarse tänavamängu raames elektritõukerattaid merre. Tundub, et tõukerattaid kas vihatakse või armastatakse, kuid õiguslikust küljest ei ole asi nii must ja valge.

Ameerika Ühendriikide ajakirjandus kajastas 2018. aasta keskpaiga ja 2019. aasta alguse vahel seitsmest tõukeratastega seonduvast surmast ja veelgi enamatest vigastusjuhtumitest. Õiguslikult on oluline määratleda vastutuse ning kindlustusega seonduvad küsimused – ühelt poolt, mis võib juhtuda tõukerataste endaga ja teiselt poolt sellega, kuidas need mõjutavad teisi liiklejaid.

Sõit omal vastutusel

Iga renditõukeratta juht peaks olema teadlik, et teenusepakkuja, kes tõukerattaid pakub, on reeglina välistanud enda vastutuse vigastuste ja kahjude eest, mis on tekkinud nii sõitjale endale kui ka teistele liiklejatele. Teisisõnu – vajutades teenuse kasutamistingimuste all olevat nuppu „nõustun“, vabastab kasutaja tõukerataste rendileandja vastutusest – kui vigastad ennast, on see sinu mure ning kui vigastad teisi, on ka see sinu mure.

Teenusepakkujad viitavad enda vastutuse piiramisele erinevalt. Mõni viitab tingimustes liiklusreeglitele ja mõni juhib tähelepanu kiivri kandmise kohustusele. Tavaliselt sätestatakse tingimustes endas, et kui sõitja tingimustega nõustub, siis ta ka kinnitab, et on teadlik kõikidest sõiduga kaasnevatest ohtudest ja riskidest.

Tüüpilistest liiklusriskidest kaugemale ulatuv hall ala

Kuigi elektritõukerataste renditeenuse pakkujad lähtuvad eeldusest, et sõitja on teadlik tüüpilistest riskidest, mis kaasnevad liikluses liiklemisega, võivad nad olla sunnitud pakkuma täiendavalt informatsiooni nende riskide osas, mis on otseselt seotud elektritõukeratastega.

Kui selline risk leiab praktikas tuvastamist, võib see tähendada seda, et teenusepakkuja ei ole täitnud teavitamiskohustust, mis tal sõitja ees lasub.

Tõukeratastega seotud probleemid aga seal ei lõpe, sest sõitjad on tingimuste kohaselt ka kohustatud tuvastama tõukeratta sõidusobivuse enne sõidu alustamist.

Tõukerataste nähtavad ning nähtamatud probleemid

Iga meie uuritud tõukerataste renditeenuse pakkuja nõuab, et sõitja tuvastaks tõukerataste vajaliku sõidusobivuse enne sõidu alustamist. Sõitjad on kohustatud teenusepakkujat teavitama mistahes probleemidest, mis nad tõukeratta juures tuvastavad ning sõitjal on sellisel juhul keelatud tõukeratast sõiduks kasutada.

Kerkib küsimus – mis probleeme on tavaline sõitja võimeline tuvastama? Nähtavad ebakorrektsused nagu näiteks murdunud tõukeratta detail või pragu võivad tõesti olla tuvastatavad visuaalsel vaatlemisel. Seevastu aga silmale nähtamatud probleemid, alates vigasest kiiruse regulaatorist kuni lahtiste juhtmete või katkise mootorini, reeglina aga ei olegi välisel vaatlusel tuvastatavad.

Kui selline silmale varjatuks jäänud viga põhjustab õnnetuse, võiks eeldada, et teenusepakkuja vastutab nende vigastuste ja kahjude eest, mis on tekkinud sõitjale. Seega kaasneb teenusepakkujale vastutus sõitja ees samamoodi nagu sõitja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

Vastutus tõukerattaga tekitatud kahju eest

Saab öelda, et teistele isikutele tekitatud kahju eest vastutab teenusepakkuja vähemalt siis, kui nad on lubanud varjatud puudustega tõukerattad liiklusesse. Teisisõnu – kui sõidad renditud tõukerattaga ja see hakkab järsult kiirendama, pidurdamine pole võimalik ja toimub õnnetus, võib süüdlaseks olla varjatud tehniline viga. Sellisel juhul võib tekkinud kahjude eest vastutada teenusepakkuja.

Seevastu olukorras, kus sõitja enda tegevus liikluses või liikluseeskirjade mittetundmine ning  nendega tutvumata jätmine põhjustab õnnetuse – see kõik on sõitja vastutusalas.

Kui teil on selle teemaga seonduvaid küsimusi, võite julgelt võtta ühendust Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaadiga Artur Sanglepp ja advokaadiga Kätlin Ots telefonil (+372) 686 0000 või e-posti teel info@levinlaw.ee.
  

Teised seonduvad uudised
Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Kuidas deklareerida oma ühingu tegelikku kasusaajat ja vältida trahve

25.10.2018
Artur Sanglepp
Kui tegeled Eestis ettevõtlusega, siis said 18. oktoobri paiku Rahandusministeeriumist kirja, kus teile tuletati meelde kohustust deklareerida andmed teie ühingu tegeliku kasusaaja kohta. Kui seda kirja ignoreerisite, siis otsige see uuesti üles, sest vastasel juhul võite silmitsi seista kuni €400,000 suuruse trahviga.
Uudis

Vaidluse tekkimisel tutvuge uuesti lepingutingimustega

13.03.2019
Artur Sanglepp
Ostate korteri. Iseenesestmõistetavalt olete müügitehingus hingega sees, sest see on teie uus kodu. Arendajaga sõlmitud müügilepingus on ette nähtud leppetrahvinõude esitamine summas 5 000 eurot, kui korteri üleandmisega hilinetakse.
Uudis

Uus seadus lihtsustab ärisaladuse kaitset

14.05.2019
Artur Sanglepp

Ärisaladuse vargus–puudutagu see tooteid, teavet, andmebaase või muid ärisaladusi–võib mõjuda ärile laastavalt. Oleme varasemalt käsitlenud selle ärahoidmise võimalusi, käesolev uudiskiri selgitab aga kuidas äsja jõustunud seadus võimaldab kahjusid vähendada, kui ärisaladuse rikkumine on juba aset leidnud. Lugege edasi ülevaate saamiseks.


Uudis

Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid Riigikogu sotsiaalkomisjonis

16.12.2019
Paul Keres , Artur Sanglepp
Meie vandeadvokaadid Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid täna Riigikogu sotsiaalkomisjonis, et selgitada komisjoni liikmetele pensionireformi analüüsi järeldusi.
Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga