Leon Glikman kirjutab Päevalehes murest riigis toimuvate arengute üle

Uudis Tagasi

Tänases Päevalehes avaldatud arvamusloos leiab vandeadvokaat Leon Glikman, et kõikjale sirutuv riik litsub inimväärikuse maad ligi.

Leon Glikmani sõnul on liberalismile vastanduva hooldusühiskonna tunnus poliitika, millega riik kirjutab „vähem valgustatud” inimesele ette, mis on talle parem. Glikman toob halbade näidetena esile ettevõtja auto erisoodustuse, veini aktsiisi tõstmine viinaaktsiisist kiiremini ning väärtegude häbiposti loomise.

Leon Glikman rõhutab oma arvamusloos, et üks põhiõiguste allikas on Eestile kohustuslikud Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) lahendid. Ehkki kriminaalmenetlus annab suurimad võimalused inimõiguste rikkumiseks, kehtib meil endiselt nõukogulik-inkvisitsiooniline kohtueelse menetluse mudel, millega on raske EIK lahendeid sobitada.

Glikmani hinnangul ei käi inimväärikusega kokku süsteem, kus inimene on menetluse objekt, mitte võrdõiguslik subjekt. Kui õigusriikides saab kaitsja ligipääsu kogu menetleja valduses olevale teabele, siis meil piirdutakse harilikult nende tõenditega, mille riik on välja valinud. See jätab kaitsja vastutõendite hankimise võimalused ahtakeseks.

Lisaks toob Glikman halva näitena advokaat Alla Raudsepa sõna-sõna-vastu-olukorras süüdimõistmise 14 korda kriminaalkorras karistatud retsi vastuoluliste ütluste põhjal ning leiab et „segi nüril Brežnevi ajal oleks sellise tõendi usaldusväärsus äratanud piisavat kahtlust, et tõlgendada seda süüdistatava kasuks“. Glikmani hinnangul oli riigi sõnum oli tolle juhtumi puhul tugev ja viis poolte võrdsuse kreeni – eelistati kokkuleppele minevat kurjategijat tülikale avokaadile. Paljud advokaadid ei julge enam samaväärselt prokuröriga protsessiks valmistudes tunnistajatega kohtuda. Samal ajal on umbes 60% Eesti vastutusvõimelisest elanikkonnast läbi käinud avalikust karistusregistrist, mis näitab, et sellele riigile on raske meelepärane olla.

Praegust olukorda võiks Leon Glikmani hinnangul leevendada inimväärikuse seadus, kuhu kirjutataks moonutamata sisse EIK lahendites fikseeritud põhimõtted. Paraku on inimväärikuse mõiste avaram sellest, mida saab seadusega sätestada. Näiteks hõlmab see isiku õigust olla koheldud oma saatuse peremehena.

Glikman leiab, et „Kui iseseisvuse algul lubati meile minimaalset riiklikku sekkumist ja arenguvõimaluste loomist, siis nüüdispoliitika eesmärk on laisemate valijagruppide äraostmine lubadustega anda neile võõra vara ümberjagamise kaudu soodustusi, milleks meil erinevalt eeskujuks võetud sotsialistlikest Põhjamaadest pole vahendeid. Rikkad Skandinaavia maad teevad seda vanast rasvast, mida igavesti ei jätku. Meil ei lasta rasvavarul tekkidagi. Usutakse, et hüved tekivad mitte ettevõtlusest, vaid suuremast maksustamisest.“

Liberalismile vastanduva hooldusühiskonna tunnus on Glikmani hinnangul poliitika, millega riik kirjutab „vähem valgustatud” inimesele ette, mis on talle parem. Kuna riik on abstraktsioon, siis saab ta tegutseda ametnike ja poliitikute kaudu. „Olemegi olukorras, kus reaalsest elust eemal olevad tegelased, kellest lõviosa ei saaks turutingimustes hakkama, sunnivad inimesi, kelle maksudest nad elatuvad, muna-õpetab-kana-põhimõttel õigesti elama.

USA majanduse õitsengule viinud president Ronald Reagan tavatses öelda, et valitsus pole meie probleemi lahendus, vaid ta on ise probleem. Hoolitsus on paljud ettevõtjad ja poodlejad Lätti pagendanud.“ Kirjutab Glikman teravalt.

Lõpetuseks leiab Leon Glikman, et väärikas inimene on intellekti alahindamise vastu. Sestap eelistab ta demagoogiale seda, kui poliitikud ausalt tunnistavad, et häälte saamise nimel on antud palju lolle ja majandust kahjustavaid lubadusi, mille täitmiseks on nüüd raha vaja.

Artikkel on kättesaadav:

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/leon-glikman-koikjale-sirutuv-riik-litsub-inimvaarikuse-maad-ligi?id=80603723  

Teised seonduvad uudised
Uudis

Leon Glikman – elukutseline vaidleja

01.06.2015
Leon Glikman

Äripäeva elustiiliajakirjas Gentleman avaldati põhjalik artikkel Leon Glikmanist.

Uudis

Leon Glikman osales külalisõppejõuna EBS’i Executive MBA programmi õigusteemalises loengusarjas

08.06.2015
Leon Glikman
Vanempartner Leon Glikman viis eelmisel nädalal külalisõppejõuna Estonian Business School´i Juhtimiskoolituse Keskuse ja Ajutrusti koostöös pakutava Executive MBA programmi õigusteemalise loengusarja raames läbi seminari tsiviil- ja vahekohtumenetluse praktilistest probleemidest.
Uudis

Leon Glikman: immigrantide küsimus rahvahääletusele

15.05.2015
Leon Glikman
Immigrantide vastuvõtmisega seotud küsimuse võiks rahvahääletusele panna, leiab vandeadvokaat Leon Glikman.
“Eestisugusele vaesele riigile pagulaste tulva pealesurumine on ebamoraalne, kuna riik pole võimeline niigi oma maksukoormuse all ägavate kodanike vajadusi rahuldama,” ütles ta.
Uudis

Leon Glikman: Miks ma ei taotle riigisaladuse luba

11.08.2016
Leon Glikman

Miks ma ei taotle riigisaladuse luba ?  Vandeadvokaat kutsesaladusega ei riski. 

Uudis

Leon Glikman: Õigusemõistmine teiselt planeedilt

08.08.2016
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman õigusemõistmisest: Minult on tihtipeale küsitud, kas üldse tasub oma õigusi kohtus kaitsta, ja mu vastus on alati olnud jaatav.

Uudis

Kredex Krediidikindlustuse AS-i võit ka Ringkonnakohtus

12.01.2017
Leon Glikman , Paul Keres
Partnerid Leon Glikman ja Paul Keres esindasid lähiaja suurimas kindlustusvaidluses Kredex Krediidikindlustuse AS-i edukalt ka Tallinna Ringkonnakohtus.
Uudis

Vabatahtlik notariseerimine - hullumeelsus!

13.02.2017
Leon Glikman
Praegune kinnistusraamatu süsteem on küll kohmakas, aga lollikindel ja see on süsteemi tugevus, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.
Uudis

Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks

20.02.2017
Leon Glikman
Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks.
Uudis

Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks

03.03.2017
Leon Glikman
Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks.
Uudis

Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud

08.03.2017
Leon Glikman
Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud.
Uudis
Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on pälvinud Chambers Globali kõrgeima järgu tunnustuse

10.04.2017
Leon Glikman , Ain Alvin

Maailma üks mainekamaid õigusbüroode väljaandeid Chambers Global andis advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN taas kord kõrgeima hinnangu.


Uudis

GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustust kindlustusvaidluses

04.05.2017
Paul Keres , Leon Glikman

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustus kindlustusvaidluses Eesti klaasfassaadide tootjaga AS-iga Windoor, mahuga ligi 14 miljonit eurot. 


Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil

23.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris 22.06.2017 Äripäevas külaliskorterite ehitamise teemat

22.06.2017
Leon Glikman
Äripäev palus Leon Glikmanilt kommentaari seoses Nõmmel tõusetunud küsimusega külaliskorterite ehitamisest.
Uudis

Leon Glikman käsitles Tallinna Majandusfoorumi kõnes riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid

26.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines 25.05.2017 Tallinna Majandusfoorumil, käsitledes seal riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid.
Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: paljude jaoks on lihtsam valida kriminaalmenetluses kokkuleppemenetlus

06.11.2017
Leon Glikman

Leon Glikman vastas 6.novembri Eesti Päevalehes ajakirjanik Krister Parise küsimustele, analüüsides muuhulgas Eesti praktikat, kus kriminaalmenetluses võitmise võimalus on 1%. Samuti puudutati ministeeriumi uut plaani vanglates suitsetamine keelustada.

Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja viia sinna saatkond, pole midagi uut.

08.12.2017
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman, kes on Iisraeli aukonsul Eestis, selgitas tausta ja põhjuseid, miks viimasel ajal palju tähelepanu saanud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi otsuses viia Ühendriikide saatkond Jeruusalemma ning tunnustada linna Iisraeli pealinnana, pole midagi märkimisväärset ega uut. 

Uudis

Leon Glikman esineb 22.mail Tallinna Ärifoorumil „Tulevik on juba täna“

17.04.2018
Leon Glikman
22.mail leiab aset järjekordne Tallinna Ärifoorum, mille seekordseks pealkirjaks on „Tulevik on juba täna“ („Будущее уже сегодня“). Üritus toimub Apollo kinos Mustamäel ja on vene keeles.
Uudis

Ülevaade Leon Glikmani Ärifoorumi esinemise olulisematest soovitustest

25.05.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines sel nädalal Tallinna Ärifoorumil, kus andis ettevõtjatele kasulikke soovitusi. Alljärgnevalt anname ülevaate tema esinemise olulisematest punktidest.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris Postimehes tselluloositehase küsimuses eriplaneeringust taganemist

27.06.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman andis juuni alguses Postimehele kommentaari, milles selgitas tselulloositehasest loobumise valguses üldiselt eriplaneeringust taganemise õiguslikku poolt.
Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: Eesti inimene vajab tõhusamat kaitset riigi omavoli eest

22.08.2018
Leon Glikman , Leon Glikman
Leon Glikman kirjutab tänases Eesti Päevalehes meil valitseva pahupidi õigusriigi teemadel.
Uudis

Legal 500: Glikman Alvin LEVIN on Eesti tippbüroo neljas õigusvaldkonnas

25.04.2019
Leon Glikman
Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav Legal 500 paigutas taaskord advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN parimate hulka, mis kinnitab, et jätkame oma pikaajalist traditsiooni pakkuda klientidele tipptasemel tulemuslikku õigusabi.
Uudis

Leon Glikman esineb Tallinna Ärifoorumil 2019

19.08.2019
Leon Glikman
Kui ettevõtjad vaidlevad - kas valida lepingutes kohtu- või arbitraažialluvust?
Uudis

Leon Glikman määrati Vietnami Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse lepitajaks

25.09.2019
Leon Glikman

VIAC on sõltumatu mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on edendada vahekohtumenetluse viise ja sh. ka alternatiivsed vaidluste lahendamise (ADR) võimalusi.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga