Maris Vutt

ADVOKAAT

E-mail: Maris.Vutt@levinlaw.ee
Telefon: : (+372) 686 0000
vCard

Enne advokaadibürooga liitumist töötas Maris kaks aastat Riigikohtus. Ülikooliõpingute ajal kuulus Maris kaks aastat Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu juhatusse.

Maris lõpetas 2017. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ja tema magistritöö teema seondus ühingu ja vähemusosaluse omajate kaitse maksmapanekuga läbi hääle kohtulahendiga asendamise nõude. Sellest tulenevalt on Marise kõige südamelähedasem teema ühingu osaluse omajate tasakaalustatud kaitse ning ta on avaldanud sel teemal ka mitu teadusartiklit. Lisaks võitis ta 2017. aasta Eesti Väikeaktsionäride Liidu artiklite konkursi.

HARIDUS

  • Tartu Ülikool, õigusteaduskond, PhD (2018-...)
  • Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (2017)
  • Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (2015)  
  • Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikool Euroopa eraõiguses, Salzburg, Austria (2015)

KEELEOSKUS

  • Eesti keel
  • Saksa keel
  • Inglise keel

LIIKMELISUS

  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (2013)
  • Eesti Advokatuur (2018)

PUBLIKATSIOONID

M. Vutt. Osaniku ja aktsionäri hääletamiskohustus kui hääle kohtulahendiga asendamise eeldus. – Juridica 6/2017, lk 391-400.

K. Saare, M. Vutt. Vähemusosaluse omajate võimalused kapitaliühingu huvidele vastava otsuseni jõudmiseks. Kahju hüvitamise näide. – Juridica 9/2017, lk 619-634.

M. Vutt. Elatise miinimummäära ja täitemenetluses sissenõudmisega seonduvad probleemid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikas. Kohtute aastaraamat 2017, lk 149-155.

Liitu uudiskirjaga